JKAは競輪とオートレースの振興法人です。 公益財団法人JKA
名城(めいじょう)自転車天国
営業日カレンダー
2018
4月
1日 7日 8日 14日 15日 21日 22日 28日 29日 30日
5月
3日 4日 5日 6日 12日 13日 19日 20日 26日 27日
6月      
3日 10日 17日 24日      
7月    
1日 8日 15日 16日 22日 29日    
8月     
5日 11日 12日 19日 26日     
9月   
2日 9日 16日 17日 23日 24日 30日   
10月 
6日 7日 8日 13日 14日 20日 21日 27日 28日 
11月 
3日 4日 10日 11日 17日 18日 23日 24日 25日 
12月     
2日 9日 16日 23日 24日     
2019
1月     
6日 13日 14日 20日 27日     
2月     
3日 10日 11日 17日 24日     
3月  
3日 10日 17日 21日 23日 24日 30日 31日  
ページのトップへ
COPYRIGHT(C) JKA, All Rights Reserved.